Διαπραγμάτευση

Η διαπραγμάτευση ανέκαθεν αποτελούσε, και συνεχίζει να αποτελεί, αναπόσπαστο κομμάτι της αγοροπωλησίας ενός ακινήτου ή της συμφωνίας μίσθωσης ενός ακινήτου.

Η διαπραγμάτευση επί των θέσεων κάθε συμβαλλόμενου μέρους με στόχο την αμοιβαία συμφωνία είναι το ζητούμενο.
Η διαπραγμάτευση απαιτεί τεχνικές και μεθόδους που η Olympic Realty έχει την εμπειρία να καταγράψει τις ιδιαιτερότητες των παραμέτρων της διαπραγματευτικής διαδικασίας σε κάθε φάση της, καθώς και του γενικότερου πλαισίου μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθεί το κάθε μέρος ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε διαπραγμάτευσης.
Η ανεύρεση ενός αμοιβαία συμφέροντος αποτελέσματος συχνά οδηγεί σε αντικρουόμενα συμφέροντα, πολλές φορές έντονα.
Η επίτευξη μιας καλής συμφωνίας προκύπτει μέσα από τη ζύμωση της διαπραγμάτευσης, οπού η Olympic Realty συντονίζει και συμμετέχει ενεργά έως την ολοκλήρωση της.

Εγγραφείτε στο Newsletter

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα διαθέσιμα ακίνητα και τις υπηρεσίες μας.

Tο πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό