Ανεύρεση Ακινήτων

Αγορά ή μίσθωση?

Η ανεύρεση ακινήτων είναι μια διαδικασία που στην Olympic Realty, αποτελεί μια από τις βασικές ενέργειες στην καθημερινότητα των συνεργατών μας. Η επαφή μας με την αγορά είναι συνεχής και αδιάλειπτη – ο μόνος τρόπος εμπλουτισμού ενεργών ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο μας, που ταυτόχρονα μας επιτρέπει να γνωρίζουμε άμεσα τις τάσεις της αγοράς.

Ένα ακίνητο έχει πολλές παραμέτρους και η σωστή προσέγγιση τους είναι μια από τις πιο σημαντικές ενέργειες που καλείται να κάνει η Olympic Realty για εσάς, προκειμένου να φτάσει στον επιθυμητό στόχο που της έχει τεθεί.

Οι συνεργάτες μας είναι καταρτισμένοι ώστε να καταγράψουν σωστά και λεπτομερώς τις ανάγκες στέγασης σας. Ο εντοπισμός του κατάλληλου ακινήτου γίνεται μετά από την προσεκτική καταγραφή των απαιτήσεων σας. Μέσα από το πλήρως μηχανογραφημένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Olympic Realty γίνεται εκτενή αναζήτηση και παρουσίαση του κατάλληλου ακίνητου για εσάς. Η υπηρεσία ανεύρεσης δεν σταματά εδώ, παράλληλα η Olympic Realty μπορεί να ενεργήσει δυναμικά προχωρώντας σε knock the door ενέργειες, ειδικά για τα εμπορικά ακίνητα, ερευνώντας συγκεκριμένα την ζήτηση σας στην επιθυμητή αγορά.

Εγγραφείτε στο Newsletter

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα διαθέσιμα ακίνητα και τις υπηρεσίες μας.

Tο πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό